1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://ircom.ua/, з надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар, інші форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначені ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису - за встановлену плату

Цей Договір є Договором публічної оферти відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).


1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.


1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.


1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.


2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:


Оферта - справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - інтернет-сайт https://ircom.ua/, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно обраного формату передачі інформації Замовнику та згідно відповідного Договору.

Інформаційні послуги - будь-які послуги Виконавця, види, опис і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для організації подальшого потенційних постачальників та покупців продукції, супутніх товарів або послуг, інших форматах, а також інформаційних послуг і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифровану голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), також з можливістю використання технології пірінгових мереж (SKYPE-консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг, визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти, шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги, якщо інше не встановлено Договором.

Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-АЛКО»
адреса 02094 м.Київ, вул Попудренка,52, оф 507
п/р № IBAN UA683052990000026004026203879
код банку АКБ «ПРИВАТБАНК» м.Київ
Код ЄДРПОУ 43084335
ІПН: 430843326523
, який має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі - Договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (он-лайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику доступ до сайту за плату для подальшого розміщення Замовником своєї продукцію на ресурсі Виконавця для подальшої реалізації третім особам.


3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Оплатити» (або іншої, яка підтверджує готовність Замовника сплатити інформаційні послуги Виконавця), які включають в себе:

  • - оплата електронними грошима;
  • - оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
  • - оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
  • - іншими способами, за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає надає доступ в закриту зону сайту та/або іншої онлайн-платформи, за умови 100% передоплати цієї послуги.


4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.


4.3. При бажанні, Замовник може скористатися послугою Розстрочка оплати Інформаційних послуг. Додаткова інформація про дану послугу вказана на сторінках Сайту. В такому випадку прийняття оферти Замовником відбувається з моменту оплати їм першого платежу.


4.4. Участь підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у розміщенні замовлень або пошуку відповідної продукції надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних.


4.5. У разі, якщо протягом 2 (двох) робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до Інформаційної послузі, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: https://ircom.ua/.


4.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації продажу продукції в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту та/або іншої онлайн-платформи протягом 2 (двох) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.


4.7. Справжня оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.


4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати доступ Замовника у разі порушення ним правил поведінки під час користуванням ресурсу Виконавця. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.


4.9. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.


5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо за умови реєстрації їм на Сайті (введення особистих даних згідно форми на сайті), у тому числі при натисканні розділу «Реєстрація». Форма реєстрації є наявною по кожному виду інформаційних послуг, що зазначені на сайті. Реєстрація на сайті повинна містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, контактний телефон.


5.2. Замовник несе відповідальність за внесення точних, коректних, правильних та правдивих відомостей у формі реєстрації на сайті. При встановленні Замовником фактів, що перешкоджають реєстрації на сайті, він може в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: https://ircom.ua/


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням даних, що наведені у формі реєстрації Замовником.


6.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги бере на себе обов'язки з технічного супроводу з організації пошуку зв’язків між Постачальниками та Покупцями.


6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.


6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про наданої послуги на його вимогу.


6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату акційні пропозиції або інші маркетингові новини на ресурсі https://ircom.ua/.


6.6. Виконавець має право змінювати та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня їх внесення (прийняття).


6.7. Виконавець має право продовжити терміни проходження спеціальних маркетингових компаній, повідомивши про це Замовника не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів.


6.8. Виконавець має право заблокувати доступ до онлайн-платформи та/або інших засобів передачі інформації та каналів зв’язку в процесі надання інформаційної послуги, обумовлених договором, Замовника в разі порушення ним правил, зазначених в п. 4.8. даної Оферти без повернення внесеної плати.


6.9. Для стимулювання продажів товарів та послуг Виконавець має право виплачувати третім особам (потенційним клієнтам) винагороду, що є еквівалентом бонусів, які накопичив кінцевий споживач на картковий рахунок останнього у розрахунку 1 бонус = 1 гривня.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення форми реєстрації на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.


7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.


7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на канали зв'язку під своїм власним акаунтом одночасно тільки з 1 (одного) персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).


7.4. Замовник користується усіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за оплатне надання послуг.


7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості - має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.


7.6. Усі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту irkom@ircom.ua. Термін розгляду претензії (-ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових засобів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень:

  • 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів;
  • 2) про згоду з Претензіей і про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах, кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів, Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.


7.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановане заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.


7.9. Реєструючись на ресурсі https://ircom.ua/, Замовник тим самим підтверджує, що на момент реєстрації ним досягнуто повнолітнього віку.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду відповідно до вимог чинного законодавства України.


8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.


9.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника.


9.3. Виконавець в ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання певних дій для стимулювання продажу продукції Замовника, а також для інших цілей Виконавця. Запит на отримання певної інформації направляються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або іншим способом, що обговорюються окремо в кожному випадку.


9.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником запиту Виконавця є підставою для відмови в поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалося вимога Замовника, яке беззастережно приймається Сторонами.


9.5. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тобто отримання інформації щодо доступу до закритої зони сайту чи іншої онлайн-платформи або канала зв’язку, де знаходяться записи тренінгу), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед набуттям ним даного тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.


9.6. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг вказані на сайті https://ircom.ua/.


9.7. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості оплати за продукцію, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.


9.9. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до організації замовлень. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.


10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин, зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (та/або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.


10.2. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.


10.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п.10.1. термін виконання злбовязань може бути продовжений на період, що складає 6 місяців з дати, коли стало відомо про дії обставин непереборної сили.


10.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.


11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.


11.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. ООО "Научно-производственная фирма "Ирком-ЭКТ".

11.4. До даного договору застосовується законодавство України.

11.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Защита и обработка персональных данных

Положения о защите и обработке персональных данных: https://ircom.ua/personal-data/


Последняя редакция: сентябрь 2020 года.

Захист і обробка персональних даних

Положення про захист і обробці персональних даних: https://ircom.ua/personal-data/


Остання редакція: сентябрь 2020 року.